Hvor lenge kan narkotika spores i kroppen?

Det er mange faktorer som spiller inn. Om det slår ut i urinen kommer an på om dere bruker en narkotikatest for det rusmiddel som er brukt, og om dosen som er inntatt gir høy nok konsentrasjon i urinen til at narkotikatesten slår ut positivt. Dessuten vil tiden fra rusmiddelinntak til narkotikatest gjennomføres selvfølgelig influere på dette. 

THC er det aktive stoffet i hasj, cannabis og marihuana. 
THC er det narkotika som kan spores lengst i menneskekroppen; ca 2 dager til 3 mnd. Grunnen til dette er at man ved jevnlig røyking bygger opp et depot i kroppen som lagrer seg i fettvevet. For at depoet skal fylles betinger det jevnlig røyking av Cannabis, Hasj, Mariuhana. Ved daglig røyking av Cannabis, Hasj eller Marihuana kan dette spores med narkotikatest basert på urinprøve i opptil 3 mnd. Ved en enkelt gangs eller ved sporadisk røyking kan stoffet spores ca 2-4 dager i urinen. 

Kokain spores vanligvis med narkotikatest basert på urinprøve i ca 1 til 4 dager, amfetamin likeledes. Det samme gjelder ecstasy. Opiater kan spores i urinen i ca 1 til 10 dager. Rohypnol kan vanligvis spores med narkotikatest i ca 1 til 30 dager. 

Ved blodprøver brukes ofte mer kvantitetsbaserte metoder, dvs at man får ut en konsentrasjon av det aktuelle stoffet. Så lenge det er stoff i urinen vil det også være stoff i blodet. Forskjellige laboratorier vil kunne ha litt forskjellige metoder som gir litt varierende nøyaktighet. 

Hvis det gjøres en narkotikatest basert på urinprøve innen 4 dager etter mistenkt rusmisbruk, vil det i de fleste tilfeller være mulig å påvise spor av narkotika med mindre den inntatte mengden er svært lav/liten.

 

Hvor lenge kan narkotika spores i kroppen med narkotikatest

Substans

Narkotikatest urin

Narkotikatest hår

Narkotikatest blod

Alkohol

 

 

 

3–5 dager via ethyl gluconoride (EtG) metabolit

6-24 timer via tradisjonell metode

< 90 dager 12 timer

Amfetamin 

(unntatt meth)

 

1-3 dager < 90 dager 12 timer

Metamfetamin

 

1-3 dager < 90 dager 1-3 dager

MDMA (Ecstasy)

 

4 dager < 90 dager 25 timer

Barbiturater 
(unntatt phenobarbital)

 

2-3 dager < 90 dager 1-2 dager

Phenobarbital

 

2-3 uker < 90 dager 4-7 dager

Benzodiazepiner

 

 

Terapautisk bruk: 3 dager
Kronisk bruk (over 1 år): 4-6 uker

< 90 dager 6-48 timer

Cannabis

 

 

 

 

  • En gang: 1-6 dager
  • Ukentlig bruk: 3-9 dager
  • Daglig bruk: 7-30 dager
< 90 dager

2-3 dager ved uregelmessig bruk,

Opp til 2 uker ved regelmessig bruk

Kokain

 

 

2-4  dager med unntak for enkelte nyre    sykdommer < 90 dager 24 timer

Kodein

 

1 dag < 90 dager 12 timer

Kotinin 
(ekstrakt fra nikotin)

 

2-4 dager < 90 dager 2-4 dager

Morfin

 

2 dager < 90 dager 6 timer

Heroin

 

3-4 dager < 90 dager 6 timer

LSD

 

24-72 timer < 90 dager 0-3 timer

Metadon

 

3 dager < 90 dager 24 timer

PCP

 

 

3-7 dager ved enkelt bruk,

opp til 30 dager ved kronisk bruk

< 90 dager   

1-3 dager

 

 Kilde: Data i tabell er hentet fra wikipedia

Benytt vårt kontaktskjema for konkrete spørsmål knyttet til narkotikatest.

 N

Narkotika i nyhetene

(kommer)

 
 

Lenker

Narkomanes Pårørende
Les andre pårørendes erfaringer, opplysninger og hjelp til pårørende

Indikasjoner på narkotikamisbruk
Informasjon fra Politiet

Få Hjelp
Klikk her for gode råd og tips fra Landsforeningen Mot Stoffmisbruk

Informasjon om narkotika
Informasjon om rusmidler, symptomer på bruk, brukermåter osv. fra Forebyggende mot Narkotika.

Hvordan kan du vite om barnet ditt bruker stoff?
Narkotikatester er den tryggeste, enkleste og rimeligste måten å detektere stoffmisbruk.

 
 

 

 
 
Laster...